#Dzieci

Henio zmaga się z nerwiakowłóknianiem

Pięcioletni Henio toczy nierówną walkę z nerwiakowłókniakiem

Henio zmaga się z nerwiakowłóknianiem

3.355 zł z 30.000 zł (11,18%)

Koszty bieżącego leczenia, dojazdy do kliniki i na wizyty u lekarzy, środki higieny

Opis zbiórki

Niespełna 5-letni Henio toczy nierówną walkę z chorobą o podłożu genetycznym – nerwiakowłókniakiem, który spowodował u Niego całościowe zaburzenia rozwojowe. Choć w lutym 2023 roku rozpoczął kompleksowe leczenie tego nowotworu niezłośliwego pod okiem specjalistów z kliniki „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, to życie Henia oraz jego rodziców podporządkowane jest rygorom związanym z leczeniem, przyjazdami do kliniki i kontrolami u specjalistów.

Chłopiec uczęszcza na zajęcia z dogoterapii, znajduje się także pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej w Brzegu, gdzie nad jego losem czuwają między innymi psycholog i logopeda. Rehabilitacja z udziałem psów jest refundowana przez Gminę, aczkolwiek nie ma pewności, jak długo taki stan rzeczy się utrzyma.

Pomimo bardzo młodego wieku przeszedł szereg specjalistycznych badań, takich jak rezonans magnetyczny czy też kontrole okulistyczne, kardiologiczne i laryngologiczne. Niezbędnym elementem do pokonania nowotworu jest regularne przyjmowanie przez Henia leku Koselugo, którego jedno opakowanie to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy euro.

W związku z potencjalnym pojawieniem się skutków ubocznych przyjmowania Koselugo, Henio pozostaje pod kontrolą lekarzy z oddziału dziennego „Przylądka Nadziei” we Wrocławiu. Ewentualne wystąpienie takowych skutkowałoby pogorszeniem stanu zdrowia i dłuższym pobytem w szpitalu.

Rodzice Henia potrzebują wsparcia w zakresie pokrycia kosztów bieżącego leczenia, wizyt u lekarzy oraz kosztów dojazdów do klinik, a także zakupu środków higieny osobistej. Pomóżmy Heniowi i jego rodzicom w tym trudnym czasie.

Przekaż 1,5% podatku
Nr KRS 0000581036
Cel szczegółowy Henio Bieniarz
Krok 1 - Wskaż kwotę wsparcia
Krok 2 - Wybierz metodę płatności
Krok 3 - Podstawowe informacje

Podsumowanie darowizny: 50,00 zł