Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki FUNDACJA CANCER FIGHTERS, ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem 0000581036; NIP: 5993178199, (dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej serwisy. Oświadczamy, że Fundacja jest wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Fundacji.

Ochrona prywatności

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. W zakresie w jakim nie jest to konieczne nie pozyskujemy od Państwa danych identyfikacyjnych, a zbierane dane w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem.

Kontakt z nami

W razie pytań lub skarg związanych ze świadczonymi przez nas usługami, przetwarzaniem przez nas Państwa danych, Polityką Prywatności, a także jeżeli zechcą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt na biuro@cancerfighters.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Borowskiego 7/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również celem przekazywania informacji o kolejnych zbiórkach prowadzonych przez Fundację oraz w zakresie informacyjnym związanym z możliwością przekazania 1,5% Państwa podatków na cele statutowe Fundacji. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności oznacza akceptację w zakresie otrzymywania ww. informacji.

Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Nie identyfikujemy jednak konkretnych osób przeglądających stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

 Pliki Cookies

 Automatycznie zbieramy Państwa dane jedynie w ograniczonym zakresie tj. za pośrednictwem plików Cookie (plików zapisywanych w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez Użtkowinika serwisów internetowych). Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Do tych w/w plików należą:

1. pliki Cookies, niezbędne do działania serwisów Fundacji, tj w celu:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

 2. pliki Cookies, ułatwiające korzystanie z serwisów tj. w celu:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

3. wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich (posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych), w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracji z portalami społecznościowymi;
 • realizacji płatności internetowych.

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu. Mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookies lub je wyłączyć. Informację w tym zakresie znajdują się na stronie : http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Państwa dane (w postaci plików cookie) pozwalają nam dotrzeć do Państwa ze spersonalizowaną informacją związaną z działalnością Fundacji oraz naszymi projektami, natomiast niektóre dane są automatycznie przetwarzane w trakcie realizowania płatności (status, id transakcji, hash karty) oraz przy zleceniach czy zamówieniach (status, data).

 Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami, zgodnie z prawem lub zgodnie z innymi celami  na które użytkownik wyraził zgodę. W przypadkach przekazania danych dbamy o to by używać takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych. Dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych

Długość przetwarzania Państwa danych jest uzależniona od tego w jakim celu zostały nam przekazane. W tym zakresie przekażemy Państwu szczegółowe informacje przy okazji zbierania danych. Logi będą przechowywane przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Państwa Prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

W razie wątpliwości w zakresie prawidłowego przetwarzania Państwa danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, iż sposób przetwarzania danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Państwu określonych usług w sposób prawidłowy, jeśli nie podadzą nam Państwo potrzebnych do tego danych.

Prawa autorskie

 Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Fundacji, oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać Państwo naszą pisemną zgodę.

 Odnośniki do innych stron

 W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje, a następnie zostanie udostępniona na stronie internetowej Fundacji.

Last modified: 2024-02-13

Comments are closed.