#Młodzież

Wspieramy rehabilitację Oliwii

Od czasu diagnozy w czerwcu 2022r. z rozpoznaniem mięsaka Ewinga, agresywnego nowotworu złośliwego, w kości udowej lewej, Oliwia przeszła bardzo ciężkie leczenie i męczącą rehabilitację.

Wspieramy rehabilitację Oliwii

41.648 zł z 50.000 zł (83,30%)

Rehabilitacja, pomoc psychoonkologa, dojazdy do szpitala, suplementacja i bieżące leczenie

Opis zbiórki

Podano, zgodnie z założeniem 14 cykli chemioterapii (100 wlewów cytostatyków). Nie wszystko odbyło się tak, jak planowano. Leczenie opóźniło powracające czterokrotnie, wymagające pobytu w szpitalu, zakażenie bakteryjne Clostridium difficile, które skończyło się zabiegiem przeszczepu mikrobioty jelitowej za pomocą gastroskopii. W wyniku chemioterapii, na skutek niewydolności szpiku kostnego, następowały małopłytkowość, niedokrwistość, neutropenia i leukopenia, które wymagały przetoczeń preparatów krwi w szpitalu.

Trudności spotęgowane były założonym, na początku lipca 2022r. na 7 miesięcy, gipsem biodrowym, w którym nie można swobodnie siadać ani poruszać się. Unieruchomienie w gipsie skutkowało codziennym przyjmowaniem zastrzyków z lekiem przeciwzakrzepowym.

W tym czasie, ze względu na brak odporności, Oliwia przebywała w domowej izolacji- nie mogła spotykać się z przyjaciółmi, ani uczęszczać do szkoły. Lekcje odbywały się w trybie online. To wykluczenie wraz z obciążeniem leczeniem onkologicznym, potęgowało pogorszenie nastroju. Konieczna była i jest stała pomoc psychonkologa.

Na początku lutego 2023r. Oliwia przeszła wyczekiwaną operację kości zniszczonej przez nowotwór. W czasie długiego, ponad pięciogodzinnego, skomplikowanego zabiegu usunięto dużą część kości udowej, część kolana i kości piszczelowej. W to miejsce wszczepiono rosnącą ednoprotezę. Oliwię czeka jeszcze operacja rewizyjna, zmiana endoprotezy rosnącej na stałą.

Oliwia nauczyła się od nowa chodzić i zginać kolano. Początkowo korzystała z dwóch, potem jednej kuli. Obecnie, w sprzyjających warunkach, porusza się samodzielnie. Nadal wymagana jest ciągła, żmudna i bolesna rehabilitacja. W razie braku ciągłości ćwiczeń noga pozostanie sztywna w kolanie do końca życia. U Oliwii zdiagnozowano też cechy przykurczu ścięgna Achillesa z ograniczeniem zgięcia grzbietowego stopy (nie jest w stanie stanąć na piętach). Córka korzysta z fizjoterapii, by uzyskać zdolność do pełnego ruchu i poprawy codziennego funkcjonowania.

Nadal też prosimy o wsparcie. W tej chwili zbieramy pieniążki na rehabilitację, pomoc psychoonkologa, dalsze kontrolne dojazdy do szpitala i właściwą suplementację.

Każda, nawet najmniejsza, wpłata jest istotna i w znaczny sposób poprawi komfort leczenia Oliwii oraz zwiększy jej szanse na powrót do normalnego życia. Jeżeli zechcesz pomóc w walce o tę niezwykłą dziewczynę, córkę, wnuczkę, przyjaciółkę, wspomóż naszą akcję. Prosimy o wsparcie!

Przekaż 1,5% podatku
Nr KRS 0000581036
Cel szczegółowy Oliwia Jasiel
Krok 1 - Wskaż kwotę wsparcia
Krok 2 - Wybierz metodę płatności
Krok 3 - Podstawowe informacje

Podsumowanie darowizny: 50,00 zł